Đề thi thử 2019 - Đề tiêu chuẩn số 6

  • 11908 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cao trào đấu tranh chống đế quốc và phong kiến của nhân dân Trung Quốc lên cao từ sau

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Cơ quan nào sau đây của Liên hợp quốc gồm đại diện tất cả các nước thành viên?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Sản lượng nông nghiệp của Mĩ đến năm 1949 gấp hai lần sản lượng của 5 nước lớn nào dưới đây cộng lại ?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tú Uyên Nguyễn

Bình luận


Bình luận