Đề thi thử 2019 - Đề tiêu chuẩn số 3

  • 11857 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Sự kiện nào đánh dấu Liên Xô là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Giai đoạn 1950 –1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới ?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tú Uyên Nguyễn

Bình luận


Bình luận