Giải toán 6 Bài 12: Phép chia phân số

  • 1169 lượt xem

  • 36 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Cũng vậy, ta nói Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là …… của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là …… của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 hai số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là hai số …… .

Xem đáp án »

Cũng vậy, ta nói Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 hai số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 là hai số nghịch đảo của nhau .


Câu 4:

Tìm số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6(a, b ∈ Z, a ≠ 0, b ≠ 0)

Xem đáp án »

- Số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

- Số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

- Số nghịch đảo của Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

- Số nghịch đảo của 


Câu 12:

Tính: -56:313

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

-56:313=-56:133=-6518


Câu 13:

Tính: -47:-111

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

-47:-111=-47.(-11)=447


Câu 14:

Tính: -15:32

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

-15:32=-15.23=-10


Câu 15:

Tính: 95:-35

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

95:-35=95.-53=-3


Câu 16:

Tính 59:5-3

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

59:5-3=59.-35=-13


Câu 17:

Tính: 0:-711

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

0:-711=0

 


Câu 18:

Tính: 34:-9

Xem đáp án »

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

34:-9=34.-19=-112


Câu 19:

Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn: 635=25.37=25:73. Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.

 

Xem đáp án »

Phân tích đề:

- Tử số: 6 = 1.6 = 6.1 = 2.3 = 3.2

- Mẫu số: 35 = 5.7 = 7.5 (= 1.35 = 35.1 loại vì có hai chữ số)

- Chúng ta phân tích phân số 6/35 thành tích của hai phân số mà tử mà mẫu đều có một chữ số. Sau đó, lấy một phân số làm số bị chia, phân số còn lại đóng vai trò làm số chia và phép nhân chuyển thành phép chia.

Lời giải

 

Một số cách viết khác:


Câu 22:

a) Tính giá trị biểu thức sau:

Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp.

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

Xem đáp án »
  Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6
a) Tính: Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) So sánh số

chia với 1.

1 = 1 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

c) So sánh thương

với số bị chia.

Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Kết luận:

- Một phân số chia cho 1 bằng chính nó.

- Một phân số chia cho phân số nhỏ hơn 1 sẽ lớn hơn chính nó.

- Một phân số chia cho phân số lớn hơn 1 sẽ nhỏ hơn chính nó.


Câu 23:

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 2/7 m2 chiều dài là 2/3 m. Tính chu vi của tấm bìa đó.

Xem đáp án »

Phân tích đề;

- Muốn tính chu vi, ta cần tìm chiều rộng tấm bìa.

- diện tích = chiều dài x chiều rộng ⇒ chiều rộng = diện tích : chiều dài

Lời giải:

Chiều rộng tấm bìa là:

27:23=27.32=37 (m)

Chu vi tấm bìa là:

2.37+23=2.2321=4621(m)

 


Câu 33:

Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiê chai?

Xem đáp án »

Gợi ý: Lấy tổng số lít nước chia cho dung tích của chai.

Số chai nước đóng được là:Giải bài 91 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy đóng được tất cả 300 chai nước khoáng.


Câu 34:

Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết 1/5 giờ. Khi về Minh đạp xe với vận tốc là 12 km/h. Tính thời gian Minh từ trường về nhà.

Xem đáp án »

Đoạn đường từ nhà đến trường là:

Giải bài 92 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:

Giải bài 92 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy thời gian Minh đi từ trường về nhà là 10 phút


Câu 35:

Tính: 47:25.47

Xem đáp án »

Gợi ý: Áp dụng các tính chất của thứ tự thực hiện phép tính:

- Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

- Nhân chia trước, cộng trừ sau.


Câu 36:

Tính: 67+57:5-89

Xem đáp án »

Gợi ý: Áp dụng các tính chất của thứ tự thực hiện phép tính:

- Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

- Nhân chia trước, cộng trừ sau.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Chế Nguyễn
17:47 - 31/10/2020

1