Giải toán 6 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  • 937 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tỉ số phần trăm của 5 và 8

Xem đáp án »

 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : 

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

 


Câu 2:

Tìm tỉ số phần trăm của 25 kg và 3/10 tạ.

Xem đáp án »

25kg và 3/10 tạ

Ta có: 3/10 tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và 3/10 tạ là:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6


Câu 4:

Tính tỉ số của: 23m và 75cm

Xem đáp án »

Gợi ý: Để tìm tỉ số của hai số, trước hết chúng ta đưa chúng về cùng đơn vị đo. Các bạn có thể chọn một trong hai cách sau:


Câu 11:

Chuột nặng hơn voi !

Giải bài 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

Một con chuột nặng 30g còn con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của chuột và khối lượng của voi là 30/5 = 6, nghĩa là 1 con chuột nặng bằng 5 con voi ! Em có tin như vậy không? Sai lầm ở chỗ nào?

Xem đáp án »

Sai lầm ở chỗ dùng đơn vị đọ khác nhau (g và tấn). Cần đổi hai khối lượng ra cùng một đơn vị đo: 5 tấn ra g hoặc 30g ra tấn.

5 tấn = 5.1 000 000 g = 5 000 000 g

Tỉ số giữa khối lượng chuột và voi đúng là:

Giải bài 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận