Giải toán 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

  • 857 lượt xem

  • 24 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 9:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

14=

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số:

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 . Nhân cả 1 với 4 với cùng một số nguyên bất kì ta được đáp án cần điền. Bài này có nhiều đáp án. Ví dụ

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với 2)

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với -5)

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với 12).

 


Câu 10:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

-34=

Xem đáp án »

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6. Tương tự phần a) bài toán này cũng có nhiều đáp án.

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với -1)

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với -3)

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (nhân cả tử và mẫu với 4).


Câu 11:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

1=2=-4=6=-8=10

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số:

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các phân số trên đều bằng 1 nên tử số = mẫu số.

Do đó ta điền như sau:

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 15:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án »

Nhân cả tử và mẫu với một số nguyên sao cho tử số bằng 28. Số cần nhân bằng 7.

Giải bài 12 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 16:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 15 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 17:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 30 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 18:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 45 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 19:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 20 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 20:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 40 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 21:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 10 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 22:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 10 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 23:

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ: 5 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.


Câu 24:

Đố .Ông đang khuyên cháu điều gì?

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Xem đáp án »

- Trước hết, điền các số vào ô vuông.

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Sau đó, viết chữ tương ứng với mỗi ô vuông vào hai hàng dưới (ví dụ: số 7 tương ứng với chữ C) ta được:

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy ông đang khuyên cháu là: "Có công mài sắt có ngày nên kim"


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận