Giải toán 6 Bài 7: Phép cộng phân số

  • 975 lượt xem

  • 22 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số ? Cho ví dụ.

Xem đáp án »

Ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số vì mỗi số nguyên đều có thể viết đươc dưới dạng 1 phân số

Ví dụ: 

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6


Câu 20:

Tìm x, biết:

x=-12+34

Xem đáp án »

Gợi ý: Thực hiện phép cộng phân số để tìm x.


Câu 21:

Tìm x, biết:

x5=56+-1930

Xem đáp án »

Gợi ý: Thực hiện phép cộng phân số để tìm x.


Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

8 tháng trước

Phạm Thị Thu Hoài

Bình luận


Bình luận