Bài tập: Mở rộng khái niệm về phân số

  • 668 lượt xem

  • 24 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 10:

Cho tập hợp N = {0;1;2;...19}. Có thể lập được bao nhiêu phân số có tử và mẫu khác nhau thuộc tập hợp N

Xem đáp án »

Cách 1: Gọi I = {l; 2; 3; ..19} là tập con của N. Từ tập hợp I ta lập được 18.19 = 342 phân số.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận