Bài tập: Phân số bằng nhau

  • 688 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 7:

Tìm số nguyên x, biết: 85=12x

Xem đáp án »

Ta có  85=12x  => 8. x = -12 . 5=> x = -152 ( KTM)


Câu 8:

Tìm số nguyên x, biết: x3=3x

Xem đáp án »

x3=3x=>x .x = 3. 3 => x2 = 9=> x = 3 hoặc x = -3


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận