Bài tập phân tích dữ kiện, số liệu

  • 979 lượt thi

  • 91 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sử dụng một nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là: u(t)=U0.cos 100πt(V)u(t)=U0.cos 100πt(V), cấp cho một đoạn mạch điện gồm điện trở, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp như hình vẽ:

Media VietJack

Điện áp hiệu dụng đo được như sau:

Media VietJack

Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

UAM=URUMN=ULUNB=UC=100V

+ Điện áp hai đầu AB:

UAB2=UR2+ULUC2

UR2+UL1002=1002  1

+ Điện áp hai đầu AN:

UAN2=UR2+UL2UR2+UL2=1002  2

+ Lấy (1)−(2) ta được:

UL2200UL+1002UL2=0UL=50V

Thay vào (2) ta được:

UR2+502=1002UR=503V

Hệ số công suất của đoạn mạch:

cosφ=URUAB=503100=32

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một học sinh tiến hành một thí nghiệm, trong đó, bạn ấy treo một quả bóng khối lượng m bằng một sợi dây và quay đều nó chuyển động theo một đường tròn. Qủa bóng được đẩy ra khỏi tâm của vòng tròn chuyển động bằng một lực li tâm FT. Lực được mô tả bằng công thức FT=mv2R, với m là khối lượng, v là tốc độ của quả bóng và R là bán kính chuyển động của nó.

Media VietJack

Mối quan hệ giữa lực trong sợi dây và khối lượng của quả cầu là gì?

Xem đáp án

Câu trả lời đúng là nó là một mối quan hệ tích cực, tuyến tính.

Như chúng ta có thể thấy trong phương trình, F tỉ lệ thuận với m không có số mũ liên quan. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta tăng gấp đôi khối lượng thì lực cũng tăng lên gấp đôi.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận