Bài tập: Phép cộng và phép nhân (nâng cao) (P1)

  • 1285 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 14:

Quan sát hình vẽ và tìm số thích hợp cho các dấu hỏi

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Xem đáp án »

Hình 1

Từ dòng 1, ta tính được 1 quả táo là 10

Từ dòng 2, ta tính được 8 quả chuối là 8. Suy ra, 1 quả chuối là 1

Từ dòng 3, ta tính được 2 nửa quả dừa là 2. Suy ra, 1 nửa quả dừa là 1

Vậy ở dòng 4, tổng của 1 nửa quả dừa, 1 quả táo và 3 quả chuối là: 1 + 10 + 3.1 = 14

Hình 2

Từ dòng 1, ta tính được 1 bông hoa đỏ là 20

Từ dòng 2, ta tính được 2 bông hoa tím là 10.

Suy ra, 1 bông hoa tím là 5

Từ dòng 3, ta tính được 2 bông hoa vàng là 2.

Suy ra, 1 bông hoa vàng là 1

Vậy ở dòng 4 là:

1 + 20.5 = 1 + 100 = 101

Hình 3

Từ dòng 2, ta tính được 1 chùm nho là 12.

Từ dòng 3, ta tính được 3 quả chuối là 6.

Suy ra, 1 quả chuối là 2

Vậy ở dòng 4, tổng của 1 quả táo, 1 chùm nho và 1 quả chuối là: 7 + 12 + 2 = 21

Hình 4

Từ dòng 1, ta tính được 1 bánh là 2

Từ dòng 2, ta tính được 1 khoai tây là 3.

Từ dòng 3, ta tính được 1 su-si là 5.

Vậy ở dòng 4, tích của 1 bánh, 1 khoai tây và 1 su –si là: 2.3.5 = 30


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận