Bài tập: Quy tắc dấu ngoặc

  • 781 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Rút gọn biểu thức: a) x + 21 + (-10) + 2; b) (-15) - (x + 13) + 11; c) 17- (17 - x) + 13; d) 34 - (34 + x - 13)

Xem đáp án »

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc rồi thực hiện các phép tính, ta thu được kết quả.a)   x + 71. b) 3 - x. c) x + 23. d) 23 - x


Câu 5:

Chứng minh đẳng thức: a) - ( 23 - x) + 33 = x + 10 b) - ( a - b) + ( b - c) - ( a - c) = 2b - 2a c) - ( -a + b + c) + ( b + c - 1) = - ( b- a) - ( 1 - b)

Xem đáp án »

a) Biến đổi vế trái, ta có: - (23 - x) + 33 = - 23 + x + 33 = x +10; suy ra ĐPCM. b) Biến đổi vế trái, ta có: VT = -a + b + b - c - a + c = 2b - 2a; suy ra ĐPCM. c) Biến đổi vế trái và vế phải, ta có: VT =  a - b - c + b + c - l = a - l. VP = - b + a - 1+ b =  a - 1. Suy ra ĐPCM


Câu 6:

Cho: A = a + b - 5 , B = - b - c+1; C = b - c - 44;D = b - a.

Xem đáp án »

Tính được A + B = a - c - 4; và C - D = a - c - 4, từ đó suy ra ĐPCM


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận