Bài tập toán 6 : Ôn tập chương 2

  • 2353 lượt xem

  • 75 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

congdang1998
21:47 - 11/02/2023

35 - x = 16 - (-2) =>35 - x = 18 => x = 17

b) x - 2 = (-7) -9 => x - 2 = -16 => x = -14

congdang1998
22:02 - 11/02/2023

35 - x = 16 - (-2) =>35 - x = 18 => x = 17

b) x - 2 = (-7) -9 => x - 2 = -16 => x = -14