Bài tập toán 6 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  • 660 lượt xem

  • 23 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 13:

Tìm:

a) 23 của 81

b) 27 của -4

c) 34 của 1,6

d) 21% của 5,6

Xem đáp án »

a) Áp dụng công thức ta có 23. 81 = 54

b) -87

c) 1,2

d) 1,176.


Câu 14:

Tìm:

a) 123 của 8,1

b) 135 của – 4,5

c) 75% của 125

d) 138 của 2111.

Xem đáp án »

a) Áp dụng công thức ta có 123.8,1 = 53.8,1 = 13.5

b) -7,2

c) 1120

d) 238


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận