Bài tập tự luận Toán 6 Bài 9 (có đáp án): Phép trừ phân số

  • 601 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Thực hiện các phép tính 1116720+4380

Xem đáp án »

Ta có

1116720+4380=1116+720+4380=5580+2880+4580=12


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận