Bài tập: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  • 730 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và AB sao cho OA = 6cm, AB = 2 cm.

Xem đáp án »

Chú ý: có hai trường hợp gồm A nằm giữa O và B hoặc B nằm giữa  O và A


Câu 5:

Vẽ OC = 4cm. Trong ba điểm A, B, C, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem đáp án »

Chú ý: trên tia Ox có OA < OC < OB nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B.


Câu 6:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án »

Chỉ ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Từ đó tính được AB = 2 cm.


Câu 12:

Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 4cm, AB  = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Xem đáp án »

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Tính được OB = 6 cm.

Trường hợp 2:  Điểm B nằm giữa hai điểm O và A.

Tính được OB = 2 cm.


Câu 15:

Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 7cm.

Trên tia Bx, lấy điểm C sao cho BC = 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC.

Xem đáp án »

Chỉ ra B nằm giữa hai điểm A và C. Từ đó tinh được AC = 6 cm.

Chỉ ra B nằm giữa hai điểm O và C. Từ đó tính được OC = 9 cm


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ánh Tuyết
20:41 - 19/12/2020

A