Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán 11 Cánh Diều có đáp án - Đề 01

  • 58 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Nếu một góc lượng giác có số đo là \[\alpha = - {45^{\rm{o}}}\] thì số đo radian của nó là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Điểm cuối của góc lượng giác \(\alpha \) ở góc phần tư thứ mấy nếu \({\rm{sin}}\alpha ,{\rm{cos}}\alpha \) cùng dấu?

Xem đáp án

sinα, cosα > 0 Góc lượng giác α ở góc phần tư thứ I

sinα, cosα < 0 Góc lượng giác α ở góc phần tư thứ III

sinα, cosα cùng dấu khi góc lượng giác α ở góc phần tư thứ I hoặc thứ III


Câu 4:

Cho \({\rm{cos}}\alpha = \frac{1}{3}\). Khi đó \({\rm{sin}}\left( {\alpha - \frac{{3\pi }}{2}} \right)\) bằng

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận