Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải (Đề 1)

  • 10013 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây có thể coi vật là chất điểm?

Xem đáp án

Chọn D

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm Chọn D.


Câu 2:

Người nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm?

Xem đáp án

Chọn B

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểmChọn B.


Câu 3:

Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

Xem đáp án

Chọn D

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm


Câu 4:

Một người đứng chỉ đường cho một khách du lịch như sau: “ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hò lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

Xem đáp án

Chọn C.

“ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hồ rất lớn” là cách dùng đường đi và vật làm mốc.

“Đứng lại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S” là cách dùng các trục tọa độ


Câu 5:

Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

Xem đáp án

Chọn D.

Để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường bay, người ta dùng hệ trục tọa độ là Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; mốc thời gian là giờ quốc tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận