Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải (Đề 6)

  • 9986 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Trong chuyển động tròn đều bán kính r, chu kì T, tần số f

Xem đáp án

Chọn C.

Trong 1 s chất điểm đi được f vòng nên trong T giây chất điểm đi được fT vòng.


Câu 2:

Trong các chuyển động tròn đều

Xem đáp án


Câu 3:

Câu nào sai? Chuyển động tròn đều có

Xem đáp án

Chọn D.

Vectơ gia tốc của chuyển động tròn đều có độ lớn không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.


Câu 4:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Chọn C

Khi quạt đang quay ôn định (quay đều) điểm đầu cánh quạt chuyển động tròn đều.


Câu 5:

Câu nào sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

Xem đáp án

Chọn D.

Véc tơ gia tốc của chuyển động tròn đều có độ lớn không đổi những hướng luôn thay đổi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận