Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải (Đề 9)

  • 10011 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nếu định luật I Niu-tơn đúng thì tại sao các vật chuyển động trên mặt đất cuối cùng đều dừng lại?

Xem đáp án

Chọn A.

Vì do ma sát nên các vật chuyển động trên mặt đất cuối cùng đều dừng lại.


Câu 2:

Trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể, trọng lượng của một nhà du hành vụ trũ có khối lượng 75 kg xấp xỉ bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể, nhà du hành vũ trụ ở trạng thái không trọng lượng.


Câu 3:

Các giọt nước mưa được rơi xuống đất do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B.

Các giọt mưa rơi được xuống đất do lực hấp dẫn của Trái Đất.


Câu 5:

Hãy giải thích sự cần thiết của dây an toàn và cái tựa đầu ở ghế ngồi trong xe tác xi?

(1) Khi xe chạy nhanh mà phanh gấp, dây an toàn giữ cho người không bị lao ra khỏi ghế về phía trước.

(2) Khi xe đột ngột tăng tốc, cái tựa đầu giữ cho đầu khỏi giật mạnh về phía sau, tránh bị đau cổ.

Chọn phương án đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Do người có quán tính nên:

+Khi xe chạy nhanh mà phanh gấp, nếu không có dây an toàn thì người sẽ bị lao ra khỏi ghế về phía trước.

+Khi xe đột ngột tăng tốc, nếu không có cái tựa đầu thì đầu ngật mạnh về phía sau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận