Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải (Đề 11)

  • 10043 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một của kính, làm vỡ kính.

Xem đáp án

Chọn B.

Theo định luật III Niu-tơn, lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng (về độ lớn) lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.


Câu 2:

Một sợi dây chỉ chịu được lực căng tối đa là 80 N. Hai người kéo sợi dây theo hai hướng ngược nhau, mỗi người kéo một lực 50 N. Sợi dây chịu lực căng bằng

Xem đáp án

Chọn A.

Hai người kéo sợi dây theo hai hướng ngược nhau, mỗi người kéo một lực 50 N thì lực căng sợi dây cũng bằng 50 N < 80 N nên dây không bị đứt.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?

Xem đáp án

Chọn C.

Khi giũ quần áo, do có quán tính nên hạt bụi sẽ tách ra khỏi áo.


Câu 4:

Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động

Xem đáp án

Chọn B.

Khi vật chuyển động thẳng đều thì các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau.


Câu 5:

Khi thôi tác dụng lực vào vật thì vật tiếp tục chuyển động thẳng đều vì

Xem đáp án

Chọn A.

Mọi vật đều có quán tính nên nó bảo toàn chuyển động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận