Giải toán 6 Luyện tập trang 29

  • 752 lượt xem

  • 8 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Nhắc lại: a + b = c =⇒ a = c - b và b = c - a

Giải bài 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống . Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Qui tắc cộng là: Lấy từng số hạng ở cột lần lượt cộng với từng số hạng ở hàng rồi điền kết quả vào ô tương ứng.

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 5:

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

A=-511+(-611+1)

 

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính nhanh:


 


Câu 6:

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

B=23+57+-23

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính nhanh:


Câu 7:

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

C=-14+58+-38

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính nhanh:


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận