Giải toán 6 Luyện tập trang 34

  • 803 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Hoàn thành phép tính: 79-...3=19.

Xem đáp án »

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c ⇒ a = c - b và b = c - a

    a - b = c ⇒ b = a - c và a = b + c

79-...3=19


Câu 6:

Hoàn thành phép tính: 1...--215=715.

Xem đáp án »

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c ⇒ a = c - b và b = c - a

    a - b = c ⇒ b = a - c và a = b + c

1...--215=715


Câu 7:

Hoàn thành phép tính:

-1114--4...=-314

Xem đáp án »

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c ⇒ a = c - b và b = c - a

    a - b = c ⇒ b = a - c và a = b + c

-1114--4...=-314


Câu 8:

Hoàn thành phép tính: ...21-23=521.

Xem đáp án »

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c ⇒ a = c - b và b = c - a

    a - b = c ⇒ b = a - c và a = b + c

...21-23=521


Câu 9:

Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài. Thời gian còn lại Bình định dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

Xem đáp án »

Tổng số thời gian Bình có là:

21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian Bình rửa bát, quét nhà và làm bài hết:

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian còn lại Bình có thể xem phim là:

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy Bình có thể xem hết được bộ phim 45 phút và vẫn còn thừa 20 phút.


Câu 10:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về "số đối của số đối của một số" - (-a/b) = ?

Xem đáp án »

Điền số vào bảng:

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Dòng 1 = Dòng 3. Do đó: "số đối của số đối của một số bằng chính số đó"

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận