Giải toán 6 Luyện tập trang 59

  • 832 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g "vàng" này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 999/1000 = 99,9%. Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 (9999).

Xem đáp án »

Khi nói vàng bốn số 9 (9999), nghĩa là Trong 10 000g "vàng" này chứa tới 9999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là:

Giải bài 142 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

(tỉ lệ này cao hơn vàng 3 số 9)


Câu 2:

Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Xem đáp án »

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

Giải bài 143 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%.


Câu 3:

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột.

Xem đáp án »

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

Giải bài 144 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy lượng nước trong 4kg dưa chuột là 3,888kg.


Câu 4:

Tìm tỉ lệ xích của một tấm bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km.

Xem đáp án »

Lý thuyết

Tỉ lệ xích = bản đồ : thực tế

T = a/b

Lời giải:

Đổi ra cm: 80km = 8 000 000 cm

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

Giải bài 145 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 7:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 148 trang 60 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của:

65 và 160

Xem đáp án »

Sử dụng máy tính bỏ túi và làm theo hướng dẫn trên, ta được kết quả: 40.625%


Câu 8:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 148 trang 60 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của: 0,453195 và 0,15

Xem đáp án »

Sử dụng máy tính bỏ túi và làm theo hướng dẫn trên, ta được kết quả: 302.13%


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận