ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Lý thuyết chung về lipid

  • 905 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất béo là:

Xem đáp án

Trả lời:

Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 24 C).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chất béo ở thể lỏng có thành phần axit béo:

Xem đáp án

Trả lời:

Chất béo no : thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ heo,...)

Chất béo không no : thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật (dầu lạc, dầu dừa,...)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chất nào sau đây ở nhiệt độ phòng có trạng thái lỏng:

Xem đáp án

Trả lời:

Stearin và Panmitin là 2 chất béo no =>ở trạng thái rắn

Parafin ở điều kiện thường ở thể rắn, dạng sáp (ví dụ nến...)

Chỉ có Olein, chất béo không no tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ở nhiệt độ phòng chất béo no thường tồn tại ở trạng thái?

Xem đáp án

Trả lời:

Ở nhiệt độ phòng chất béo no thường tồn tại ở trạng thái rắn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong các công thức sau đây, công thức nào của lipit?

Xem đáp án

Trả lời:

Công thức của lipit là C3H5(OOCC17H35)3    

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Đồng vị

( 2.3 K lượt thi )

Cân bằng hóa học

( 1.4 K lượt thi )

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận