Đề số 19

  • 9000 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ? 

Xem đáp án

Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật Trực thăng vận và thiết xa vận của Mĩ.

Chọn A.

Câu 2:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là 

Xem đáp án

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam.

Chọn A.

Câu 3:

Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1954 - 1975 là

Xem đáp án

A chọn vì hai miền thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau thuộc cùng 1 chiến lược cách mạng chung là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (chống Mỹ, cứu nước). 

B loại vì chỉ phản ánh đặc điểm, không phản ánh độc đáo của cách mạng nước ta thời kì 1954 - 1975.

C, D loại vì không phản ánh đặc điểm của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975.

Chọn A.

Câu 4:

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây? 

Xem đáp án

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 – 1939. 

Chọn B.

Câu 5:

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của nhân dân ta? 

Xem đáp án

- Tính nhân dân: toàn dân tham gia kháng chiến.

- Tính toàn diện: Ta kháng chiến chống Pháp trên tất cả các mặt. 

- Tính chính nghĩa: Ta kháng chiến chống Pháp trên lập trường đúng đắn, bảo vệ độc lập trước kẻ đi xâm lược.

- Tình trường kì: Ta kháng chiến chống Pháp lâu dài. 

→ “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của nhân dân ta.

Chọn C. 

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận