Đề số 12

  • 9001 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền hợp pháp khi

Xem đáp án
Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền hợp pháp khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
Chọn đáp án D

Câu 2:

Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là tính

Xem đáp án

- Mục tiêu hàng đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám là giành độc lâp dân tộc hay giải phóng dân tộc.

- Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân.

- Hình thức và phương pháp đấu tranh: bạo lực vũ trang.

- Kết quả: giành độc lập dân tộc từ tay phát xít Nhật, bên cạnh đó, còn lật đổ chế độ phong kiến.

=> Như vậy, Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mang cả tính dân tộc và dân chủ trong đó, tính dân tộc là điển hình.

Chọn đáp án B

Câu 3:

Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì nơi đây có

Xem đáp án

A loại vì khi quyết định chọn Cao Bằng làm nơi thí điểm xây dựng các các hội Cứu quốc thì trước đó chưa có các tổ chức cứu quốc.

B loại vì ở Cao Bằng chưa có căn cứ du kích được xây dựng trước khi Nguyễn Ái Quốc chọn đây làm nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng.

C loại vì nếu không có điều kiện phát triển về lực lượng, hội tu đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì Nguyễn Ái Quốc không thể chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng cũng như là nơi thí điểm xây dựng các hội Cứu quốc cho Mặt trận Việt Minh.

D chọn vì đây là nơi có địa hình thuận lợi để phát triển lực lượng:

- Cao Bằng là tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, gần thành phố Long Châu, một trong những trung tâm cách mạng của người Việt ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

- Cao Bằng có địa hình hiểm trở, rừng núi chiếm trên 90% diện tích, có nhiều núi cao, nhiều sông suối, lắm thác ghềnh như: sông Bằng, sông Hiến, Sông Gâm, sông Bắc Vọng… Trên mảnh đất đầy núi non, rừng rậm, sông suối đó có những vùng thuận lợi cho các đội du kích, các cơ sở cách mạng hoạt động như Pác Bó (Hà Quảng), Lam Sơn (Hòa An)… Hệ thống giao thông thủy bộ của Cao Bằng giữ vị trí quan trọng có tầm chiến lược ở Việt Bắc không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội mà cả về chính trị, quân sự.

- Cao Bằng có hang bí mật chỉ có một gia đình biết như hang Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng), là nơi cất giấu thóc gạo của ông Máy Lì ở Sum Đắc, gần cột mốc biên giới. Địa hình hiểm trở của núi, sông, các thung lũng, hang động, mái đá ngườm… được nhân dân ta phát huy tác dụng mạnh mẽ trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong kháng chiến. Đó là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

- Cao Bằng có gần 10% diện tích đất bằng với một số cánh đồng vừa và nhỏ. Dọc theo các con sông, trên các thung lũng như: Sóc Hà, Đôn Chương, Phù Ngọc, Đồng Mu, Bó Thạch, Thạch Bình, Cổ Nồng, Thông Huề, Pò Tấu, Tiên Thành, lớn nhất là cánh đồng Hòa An, trải dài tới 20km. Xét về chiến lược kinh tế thì một căn cứ địa phải có khả năng tự cung tự cấp những nhu cầu kinh tế thiết yếu… => Do vậy, đây là điều kiện rất thuận lợi để Người lựa chọn Cao Bằng là căn cứ địa cách mạng.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Tháng 6/1950, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định mở chiến dịch Biên giới trong hoàn cảnh

Xem đáp án

A loại vì Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp để từng bước can thiệp sau vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

B loại vì sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới ta mới giành được thế chủ động trên chiến trường.

C loại vì ta mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực địch, khai thông đường biên giới sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

D chọn vì đến năm 1950 thì trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được hình thành và nối liền từ Âu sang Á với thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu và thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).

Chọn đáp án D

Câu 5:

Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là

Xem đáp án
Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là bãi bỏ chính sách trung thu lương thực thừa và thay bằng chế độ thu thuế lương thực.
Chọn đáp án B

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận