Đề số 6

  • 8999 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu chủ trương chống Pháp theo xu hướng

Xem đáp án
Trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu chủ trương chống Pháp theo xu hướng bạo động.
Chọn đáp án B

Câu 2:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của

Xem đáp án
Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của phát xít Nhật.
Chọn đáp án A

Câu 3:

Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án

- Đáp án A loại vì đây là nguyên nhân chủ quan.

- Đáp án B loại vì đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của ASEAN.

- Đáp án C chọn vì sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới là nguyên nhân khách quan thúc đẩy các nước Đông Nam Á liên kết lại với nhau.

- Đáp án D loại vì loại vì:

+ Trong 3 mục tiêu của chiến lược toàn cầu thì có 2 mục tiêu trực tiếp ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng là: đàn áp phong trào cách mạng thế giới và ngặn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

+ Khi Mĩ đã tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam sau đó mở rộng ra toàn Đông Dương thì một số nước Đông Nam Á là đồng minh của Mĩ như Philippin, Thái Lan.
Chọn đáp án C

Câu 4:

Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì?

Xem đáp án
Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
Chọn đáp án A

Câu 5:

Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa vào năm 1959?

Xem đáp án
Cuba tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa vào năm 1959.
Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận