ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì hiện tại tiếp diễn

  • 655 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

It’s 7 o’clock in the morning, my mother …………… in the kitchen.

Xem đáp án

Ta thấy cụm từ “It’s 7 o’clock in the morning” cho biết một mốc thời gian xác định ở hiện tại và lúc này sự việc phải đang diễn ra nên ta chọn thì hiện tại tiếp diễn.

Cấu trúc: S + is/ am/are + Ving

=>It’s 7 o’clock in the morning, my mother is cooking in the kitchen.

Tạm dịch: Giờ là 7 giờ sáng, mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

We (have)_________ a party next Sunday. Would you like to come?

Xem đáp án

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

- Chủ ngữ “we” số nhiều =>chia tobe số nhiều

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

=>We are having a party next Sunday. Would you like to come? 

Tạm dịch: Chủ nhật tuần tới chúng tôi tổ chức tiệc. Bạn đến tham gia nhé!

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

It's 10 o'clock in the morning. Sarah ______ in her room. She ______ her homework.

Xem đáp án

- Động từ “tobe” không chia ở hình thức tiếp diễn =>chia ở thì hiện tại đơn để diễn tả một thực tế ở hiện tại.

- Vế sau dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói 

- Chủ ngữ "Sarah" số ít =>chia tobe số ít

=>It's 10 o'clock in the morning. Sarah is in her room. She is doing her homework.

Tạm dịch: Bây giờ là 10 giờ sáng. Sarah đang ở trong phòng. Cô ấy đang làm bài tập về nhà.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Now we ________ on the beach. The weather _____ great!

Xem đáp án

- Câu trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “now” (bây giờ) để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Câu sau đưa ra nhận xét, chỉ thực tế ở hiện tại =>chia thì hiện tại đơn

- Chủ ngữ “we” là số nhiều =>chia tobe số nhiều

- Chủ ngữ “the weather” là số ít =>dùng tobe là "is"

=>Now we are lying on the beach. The weather is great!

Tạm dịch: Bây giờ chúng tôi đang nằm trên bãi biển. Thời tiết thì rất tuyệt vời!

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Look! A foreigner …………….. a man about the way to the railway station.

Xem đáp án

Ta thấy “Look!” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn cho biết 1 điều đang xảy ra.

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

=>Look! A foreigner is asking a man about the way to the railway station.

Tạm dịch: Nhìn kia! Một người nước ngoài đang hỏi một người đàn ông về đường đi tới nhà ga.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Trần Bảo Nam

Bình luận


Bình luận

My Lily
22:06 - 06/05/2022

sao lại thế tui chọn c mà đáp án cũng là c tại sao câu 1 mình lại sai