Danh sách câu hỏi

Có 7886 câu hỏi trên 158 trang
Chọn đọc một cuốn sách em yêu thích và điền thông tin về cuốn sách đó vào bảng sau: (Gợi ý: Có thể đọc trọn vẹn một cuốn sách có các đoạn trích đã học trong SGK, như Lá cờ thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng), Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái), Minh sư (Thái Bá Lợi), Trưởng giả học làm sang (Mô-li-e), Mắt sói (Đa-ni-en Pen-nắc),...) Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản   1. Điều đáng chú ý ở nhan đề Mối quan hệ giữa nhan đề với một số yếu tố trong tác phẩm (thể loại, đề tài, nhân vật,...)   2. Đề tài Vấn đề của cuộc sống mà tác giả quan tâm thể hiện qua cách chọn đề tài   3. Sự việc, chi tiết thể hiện dấu ấn của trí tưởng tượng trong tác phẩm   4. Lí do tác phẩm hấp dẫn đối với người đọc   5. Chi tiết, sự việc em ấn tượng nhất         Nhân vật em ấn tượng nhất             6. Một số chi tiết, sự việc trong tác phẩm mà em muốn thay đổi     Lí do em muốn thay đổi     7. Chủ đề Mối liên hệ giữa chủ đề với những vấn đề của đời sống hiện tại     8. Những câu hỏi em đặt ra trong quá trình đọc (câu hỏi về nội dung, nghệ thuật gợi lên từ tác phẩm; câu hỏi đặt ra cho tác giả; câu hỏi dành cho độc giả;...)  
Để lập kế hoạch đọc sách của nhóm, có thể phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm theo các vai của mô hình vòng tròn văn học. Sau đó, các thành viên lần lượt đổi vai cho nhau. Gợi ý một số vai: - Người tóm tắt văn bản; - Người khám phá nhân vật; - Người tạo kết nối (kết nối cuốn sách đang đọc với các cuốn sách khác, kết nối nội dung cuốn sách với trải nghiệm của người đọc,...); - Người đặt ra các câu hỏi, những vấn đề băn khoăn về cuốn sách; - Người phát hiện điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; - Người vẽ tranh... Lập kế hoạch hoạt động đọc sách theo bảng sau: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỌC SÁCH Tên sách: ......................................................................... Nhiệm vụ của  các thành viên Sản phẩm đọc sách của nhóm Thời gian hoàn thành sản phẩm Thời gian trao đổi (trực tuyến hoặc trực tiếp) Ghi chú 1. Người tóm tắt: ................................ ................................ 2. Người khám phá nhân vật: ................................ ................................ 3. Người tạo kết nối: ................................ ................................ 4. Người đặt câu hỏi: ................................ ................................ 5. Người phát hiện điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật: ................................ ................................ 6. Người vẽ tranh: ................................ ................................