(2023) Đề thi thử Hóa học Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án

  • 297 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh

Xem đáp án

Kim loại Na tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh:

Na + H2O → NaOH + H2

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ (xanh) + Na2SO4

Chọn D


Câu 2:

Chất nào sau đây là amin thơm?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

D không đúng, tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp acrilonitrin.

Chọn D


Câu 4:

Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng tạm thời là :

Xem đáp án

Dùng Ca(OH)2 vừa đủ để làm mềm nước có tính cứng tạm thời:

Ca(OH)2 + M(HCO3)2 → CaCO3 + MCO3 + H2O

(M là Mg, Ca)

 Chọn A


Câu 5:

Công thức của crom (VI) oxit là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận