(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Sở GDĐT Quảng Bình (Đề 1) có đáp án

  • 416 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Chọn B

Thép cacbon để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa do có cặp điện cực (Fe-C) tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li (không khí ẩm)

Các trường hợp còn lại chỉ có 1 điện cực nên không có ăn mòn điện hóa.


Câu 5:

Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Chọn C

A, B. Không phản ứng

C. M(HCO3)2 + 2NaOH → MCO3 + Na2CO3 + 2H2O

D. M(HCO3)2 + 2HCl → MCl2 + 2CO2 + 2H2O


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

3 tháng trước

Quân Minh

Bình luận


Bình luận