(2023) Đề thi thử Hóa THPT Lê Hồng Phong, Nam Định (Lần 1) có đáp án

  • 292 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Muối natri hidrocacbonat (muối X) được dùng chế thuốc đau dạ dày, làm bột nở. Công thức của X là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Nhôm hiđroxit là chất rắn, màu trắng. Công thức của nhôm hiđroxit là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Ở điều kiện thường, bari tác dụng với nước sinh ra bari hiđroxit và khí hiđro. Công thức hóa học của bari hiđroxit là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Dung dịch nào sau đây có môi trường pH > 7?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Amino axit có số nhóm amino ít hơn số nhóm cacboxyl là

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận