Giải toán 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  • 1064 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ?

Xem đáp án »

Phép nhân số nguyên có những tính chất

- Tính chất giao hoán

- Tính chất kết hợp

- Nhân với số 1

- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng


Câu 5:

Điền các số thích hợp vào bảng sau:Giải bài 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Gợi ý: Thực hiện phép nhân phân số như bình thường, ngoài ra các bạn nên chú ý hai tính chất, đó là:

    Mọi số nhân với 1 thì bằng chính nó.

    Mọi số nhân với 0 thì đều bằng 0.

Giải bài 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 6:

Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút gọn kết quả nếu có thể):

Giải bài 75 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Gợi ý: lấy lần lượt từng thừa số ở cột rồi nhân lần lượt với từng thừa số ở hàng, sau đó rút gọn rồi điền kết quả vào ô tương ứng.

Dưới đây là bảng kết quả sau khi đã rút gọn:

Giải bài 75 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Ví dụ phép tính nhân ở hàng 2 cột 3:

Giải bài 75 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 7:

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý:

A=719.811+719.311+1219

Xem đáp án »

Gợi ý: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhóm thừa số chung ra ngoài.


Câu 8:

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý:

B=59.713+59.913-59.313

Xem đáp án »

Gợi ý: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhóm thừa số chung ra ngoài.


Câu 9:

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý: C=(67111+233-15117).13-14-112

Xem đáp án »

Gợi ý: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhóm thừa số chung ra ngoài.


Câu 20:

Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A để đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước.

Xem đáp án »

Ta đã biết trên cùng một quãng đường đi, ai có vận tốc lớn hơn thì sẽ về đích trước.

Cách 1:

Mỗi giây con ong bay được 5m.

Một giờ = 60p = 60.60 giây = 3600 giây.

Một giờ con ong bay được 5.3600 = 18000 (m) = 18km.

Vậy vận tốc của con ong là 18km/h > vận tốc bạn Dũng.

Vậy con ong về đích trước.

Cách 2:

Ta có: Mỗi giờ bạn Dũng đạp xe được 12km = 12000 m.

Một giờ = 60 phút = 3600 giây.

Một giây bạn Dũng đạp được: Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy vận tốc của bạn Dũng là Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 m/s < vận tốc con ong.

Vậy con ong về đích trước.


Câu 21:

Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/h. Lúc 7h 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc là 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Xem đáp án »

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Quãng đường AC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Quãng đường BC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quãng đường AB dài là:

AB = AC + BC = 10 + 4 = 14 km

Vậy quãng đường AB dài 14 km.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận