Giải toán 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  • 975 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.

Xem đáp án »

Phân tích đề:

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 24% của nó bằng 1,2 kg.

Lời giải:

Số kilôgam đậu đen đã nấu chín là:

Giải bài 128 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Đáp số: 5 kg


Câu 7:

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Xem đáp án »

Phân tích đề:

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 4,5% của nó bằng 18g.

Lời giải:

Lượng sữa trong một chai là:

Giải bài 129 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Đáp số: 400g


Câu 8:

Đố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng 1/3?

Xem đáp án »

Phân tích đề

Một nửa tức là bằng 50% = 1/2

Khi đó bài toán trở thành: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của số đó bằng 1/3

Lời giải:

Gọi số cần tìm là x, khi đó:

Giải bài 130 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy số cần tìm là:

Giải bài 130 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

(Hoặc có thể diễn đạt theo cách: Vì một nửa của số đó bằng 1/3 nên số đó sẽ bằng 2 lần của 1/3 tức là bằng 2 . 1/3 = 2/3)


Câu 9:

75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án »

Phân tích đề

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 75% của nó bằng 3,75m.

Lời giải:

Chiều dài của mảnh vải là:

Giải bài 131 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Đáp số: 5(m)


Câu 12:

Để làm món "dừa kho thịt" ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu kilôgam đường?

Xem đáp án »

Theo đề bài lượng thịt ba chỉ bằng 2/3 lượng cùi dừa nên lượng cùi dừa bằng:

Giải bài 133 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Cũng theo đề bài lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa nên lượng đường bằng:

Giải bài 133 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Vậy: nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì cần 1,2kg cùi dừa và 0,06kg đường.


Câu 13:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 134 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Vậy số phải tìm là 30.

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128, 129, 131.

Xem đáp án »

Đây là bài tập tự luyện. Các bạn sử dụng máy tính và làm theo hướng dẫn trên để kiểm tra lại kết quả các bài tập 128, 129, 131.


Câu 14:

Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Xem đáp án »

Phân tích đề

- đã thực hiện 5/9 kế hoạch ⇒ còn 1 - 5/9 = 4/9 kế hoạch chưa thực hiện <⇒ 560 sản phẩm

Lời giải:

560 sản phẩm tương ứng với:

Giải bài 135 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Vậy số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

Giải bài 135 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 15:

Đố: (Theo một bài toán của Xem Lôi-đơ (Sam Loyd): Trong hình vẽ cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam.

Giải bài 136 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Cân ở vị trí thăng bằng nên 1 viên gạch = 3/4 viên gạch + 3/4 kg.

Do đó 3/4kg ứng với: 1 – 3/4 = 1/4 viên gạch

Vậy viên gạch nặng:

Giải bài 136 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

Đáp số: 3kg


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận