Giải toán 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

  • 1044 lượt xem

  • 17 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

Tìm các số nguyên x và y biết:

x7=621

Xem đáp án »

Từ Giải bài 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Suy ra x . 21 = 6 . 7

x . 21 = 42

x = 42 : 21

x = 2.

Vậy x = 2.


Câu 9:

Tìm các số nguyên x và y biết:

-5y=2028

Xem đáp án »

Từ Giải bài 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 suy ra:

(-5) . 28 = y . 20

-140 = y . 20

y = (-140) : 20

y = -7.

Vậy y = -7.


Câu 17:

Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

Giải bài 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2

Xem đáp án »

Trước khi xem đáp số, các bạn để ý rằng: khi ta nhân chéo mỗi cặp phân số bằng nhau trên thì ta đều được đẳng thức 2.3 = 1.6 ban đầu. Chẳng hạn:

2/6 = 1/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6;

2/1 = 6/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6; ..

Qua đẳng thức 3.4 = 6.2 lần lượt lấy một thừa số ở vế trái làm tử số còn mẫu số là một thừa số bất kì ở vế phải, chúng ta lập được các cặp phân số bằng nhau sau:

Giải bài 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận