Bài tập Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương có đáp án

  • 1117 lượt xem

  • 6 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

7 tháng trước

thiên lam nguyễn trần

đề hay

Bình luận


Bình luận

Nhật Anh
11:05 - 17/08/2023

Diện tích những mặt trước của khối gỗ bằng diện tích mặt (1) cộng với diện tích mặt (2), bằng với diện tích mặt sau của khối gỗ.

Diện tích những mặt bên phải của khối gỗ bằng diện tích mặt (3) cộng với diện tích mặt (4), bằng với diện tích mặt bên trái của khối gỗ.

Diện tích những mặt trên của khối gỗ bằng diện tích mặt (5) cộng với diện tích mặt (6), bằng với diện tích mặt đáy dưới của khối gỗ.

Do đó, tổng diện tích của khối gỗ bằng diện tích xung quanh của khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước chiều dài 20 cm, chiều rộng 12 cm và chiều cao 10 cm.

Tổng diện tích các mặt của khối gỗ là:

2 . (20 + 12) . 10 = 640 (cm2).

Thể tích của khối gỗ bằng thể tích khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật (có ba kích thước 20 cm, 12 cm, 10 cm) trừ khi thể tích khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 8 cm.

Thể tích của khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật là:

20 . 12 . 10 = 2 400 (cm3).

Thể tích của khối gỗ lập phương có cạnh 8 cm là: 83 = 512 (cm3).

Thể tích của khối gỗ trong hình là:

2 400 - 512 = 1 888 (cm3).

Vậy tổng diện tích các mặt và thể tích của khối gỗ lần lượt là 640 cm2 và 1 888 cm3