Bài tập: Đường thẳng đi qua hai điểm

  • 1902 lượt xem

  • 19 câu hỏi0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thủy THU
20:20 - 27/04/2023

Có tất cả 6 đường thẳng:

AB, AX, AY, BX,BY, XY.

Thủy THU
20:21 - 27/04/2023

Có tất cả 6 bao nhiêu đường thẳng:

MN, MC, NC, DM, DN, DC

Thủy THU
20:21 - 27/04/2023

0

Thủy THU
20:33 - 27/04/2023

Ta có số đường thẳng là:
100
.
(
100

1
)
2
=
4950
(đường thẳng)