Bài tập: Khi nào thì AM+MB=AB?

  • 711 lượt xem

  • 37 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 14:

Cho ba điểm A, B, C, biết AC = 3,5 cm, CB = 2,5 cm và AB = 5 cm. Chứng tỏ:

Trong ba điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem đáp án »

Dựa vào độ dài đã cho của các đoạn thẳng ta nhận thấy rằng AC + CB  AB nên điểm C không nằm giữa hai điểm A và B.

Tương tự, điểm A không nằm giữa hai điểm B và C, điểm B không nằm giữa hai điểm A và C.

Từ đó suy ra ĐPCM.


Câu 15:

Cho ba điểm A, B, C, biết AC = 3,5 cm, CB = 2,5 cm và AB = 5 cm. Chứng tỏ:

Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Xem đáp án »

Vì  không có điểm nào nằm giữa hai điểm, còn lại nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


Câu 17:

Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Trên tia CB lấy điểm D. Hỏi trong ba điểm A, C, D, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem đáp án »

Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên tia CA và CB là hai tia đối nhau. Từ đó suy ra C nằm giữa hai điểm A và D.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận