Bài tập: Số đo góc

  • 628 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

Tìm số đo của góc giữa hai kim đồng hồ lúc 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

Xem đáp án »

 Lúc 3 giờ thì góc giữa hai kim là: 30°.3 = 90°.

Lúc 5 giờ thì góc giữa hai kim là: 30°.5 = 150°.

Lúc 6 giờ thì góc giữa hai kim là: 180°.

Lúc 11 giờ thì góc giữa hai kim là: 30°. 1 = 30°.

Lúc 12 giờ thì góc giữa hai kim là: 0°.


Câu 9:

Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0°, 60°, 120°.

Xem đáp án »

Kim phút và kim giờ tạo thành góc 0° lúc 12 giờ, 60° lúc 2 giờ và 10 giờ, 120° lúc 4 giờ và 8 giờ.


Câu 14:

Tìm số đo của góc giữa hai kim đồng hồ lúc 2 giờ, 7 giờ, 9 giờ.

Xem đáp án »

Góc giữa hai kim đồng hồ lúc 2 giờ là 60°, lúc 7 giờ là 150°, lúc 9 giờ là 90°


Câu 16:

Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 150°?

Xem đáp án »

Kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 150° lúc 5 giờ và 7 giờ.


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận