Bài tập tự luận Toán 6 Bài 12 (có đáp án): Phép chia phân số

  • 587 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

34;59;4;m10m,m0

Xem đáp án »

Số nghịch đảo của 34;59;4;m10 theo thứ tự là 43;95;14;10m


Câu 2:

Trong các phân số sau, những phân số nào là nghịch đảo của nhau?

715;15;218;157;9

Xem đáp án »

Ta thấy

218.(9)=1818=1

Vậy hai số 218 và −9 là hai số nghịch đảo nhau.

Trong các số còn lại, không còn hai số nào có tích bằng 1 nên không còn hai số nào là nghịch đảo nhau.


Câu 3:

Tìm một số nguyên sao cho số này bằng số nghịch đảo của nó.

Xem đáp án »

Gọi số nguyên cần tìm là a thì số nghịch đảo của nó là 1a với a0

Theo đề bài ta có a = 1 a suy ra a 2 = 1 hay a = ±1.

Vậy số nguyên cần tìm là a = 1 hoặc a = −1


Câu 4:

Cho a là số nghịch đảo của 1; b là nghịch đảo của 2. Tính nghịch đảo của tổng a + b.

Xem đáp án »

Vì a là số nghịch đảo của 1 nên a = 1.

Vì b là số nghịch đảo của 2 nên b = 12.

Ta có a + b = 1+12=32

Do đó nghịch đảo của tổng a + b là 32.


Câu 11:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy một mình thì vòi I cần 45 phút mới đầy bể; vòi II cần 30 phút mới đầy bể. Nếu mở cả hai vòi cùng một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Xem đáp án »

Trong 1 phút vòi I chảy được 145 bể.

Trong 1 phút vòi II chảy được 130 bể.

Trong 1 phút cả hai vòi chảy được 145+130=118 bể.

Nếu mở cả hai vòi cùng một lúc thì thời gian chảy đầy bể là:

1:118=18 (phút).


Câu 14:

Cho m=1315. Tính số nghịch đảo của m.

Xem đáp án »

Ta có m=1315=215, số nghịch đảo của m là 152.


Câu 18:

Hai người đi xe đạp vòng quanh một cái hồ. Người thứ nhất đi một vòng hết 15 phút, người thứ hai đi một vòng hết 40 phút. Nếu hai người khởi hành cùng một lúc từ cùng một điểm và đi cùng chiều thì sau bao lâu người thứ nhất lại đuổi kịp người thứ hai?

Xem đáp án »

Trong 1 phút người thứ nhất đi được 115 (vòng hồ).

Trong 1 phút người thứ hai đi được 140 (vòng hồ).

Trong 1 phút người thứ nhất đi hơn người thứ hai là: 115-140=124 (vòng hồ).

Khi người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai thì người thứ nhất đã đi hơn người thứ hai đúng 1 vòng hồ.

Do đó thời gian người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai là : 1 : 124 = 24 phút.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận