Cộng hai số nguyên trái dấu

  • 1985 lượt xem

  • 47 câu hỏiCâu 47:

Trên đây là bảng dữ liệu khí hậu ở thành phố Sa Pa. Thành phố Sa Pa là một trong những địa điểm có tuyết rơi tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1957 tới năm 2013, đã có 21 lần tuyết rơi tại Sa Pa. Lần tuyết rơi mạnh nhất vào ngày 13 tháng 2 năm 1968, liên tục từ 3 giờ sáng đến 14 giờ cùng ngày, dày tới 20cm.

Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua là 30C, hôm nay nhiệt độ giảm 50C. Hỏi nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là bao nhiêu độ C?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận