Giải VBT Toán 7 CD Bài 2. Phân tích và xử lí dữ liệu có đáp án

  • 923 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 11:

Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Bảng 1 dưới đây cho biết thu nhập bình quân tính theo đầu người của sáu vùng kinh tế - xã hội của nước ta:

   

Vùng kinh tế - xã hội

Thu nhập bình quân tính theo đầu người (triệu đồng/tháng)

Trung du và miền núi phía Bắc

2,7

Đồng bằng sông Hồng

5,0

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

3,4

Tây Nguyên

2,8

Đông Nam Bộ

6,0

Đồng bằng song Cửu Long

3,8

Cả nước

4,2

                                                      (Nguồn:https://dantri.com.vn - ngày 29/5/2021)

Bảng 1

Bảng 2 dưới đây cho biết mười tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân tính theo đầu người:

Tỉnh/Thành phố

Thu nhập bình quân tính theo đầu người (triệu đồng/tháng)

 

Tỉnh/Thành phố

Thu nhập bình quân tính theo đầu người (triệu đồng/tháng)

Bình Dương

7,0

 

Đà Nẵng

5,2

Tp. Hồ Chí Minh

6,5

 

Hải Phòng

5,2

Hà Nội

5,9

 

Cần Thơ

5,0

Đồng Nai

5,6

 

Vũng Tàu

4,6

Bắc Ninh

5,4

 

Quảng Ninh

4,5

                                                            (Nguồn: https//dantri.com.vn - ngày 29/5/2021)

Bảng 2

a) Vùng kinh tế - xã hội có thu nhập bình quân tính theo đầu người cao nhất là: ..............................................................................................................................................

Vùng kinh tế - xã hội có thu nhập bình quân tính theo đầu người thấp nhất là: ..............................................................................................................................................


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận