Dạng 1: Tính nhẩm, tính nhanh và tính hợp lý

  • 4459 lượt xem

  • 5 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Dạng 2: Tìm x

3 câu hỏi 0 phút

Dạng 4: Phép chia có dư

2 câu hỏi 0 phút

Bài luyện tập số 1

12 câu hỏi 0 phút

Bài luyện tập số 2

15 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận