Tia

  • 667 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 12:

Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy. Vì sao có thể khẳng định hai tia OM và ON đối nhau?

Xem đáp án »

Điểm M thuộc tia Ox nên tia OM trùng tia Ox. Điểm N thuộc tia Oy nên tia ON trùng tia Oy. Vì hai tia Ox và Oy đối nhau nên hai tia OM và ON đối nhau.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận