(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 3) có đáp án

  • 100 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận