320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án - Phần 1

  • 21859 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Trong các chủ thể sau thì chủ thể nào là chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật Hiến pháp?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

 Chọn đáp án C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tú Trịnh

Tuyệt
H

6 tháng trước

Hồng Vy

M

6 tháng trước

Mai Doãn

H

1 tháng trước

Hồng Đức Trần

Bình luận


Bình luận

Phan Linh
10:58 - 22/06/2024

Câu 15: Đáp án A