800 câu trắc nghiệm Đề thi Tài chính doanh nghiệp có đáp án - phần 1

  • 24117 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

Xem đáp án

Chọn đáp án là B


Câu 2:

Các trung gian tài chính có thể là:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 3:

Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án là A


Câu 4:

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 5:

Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án là C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

2 tháng trước

Chu Trường

Bình luận


Bình luận

Huỳnh Nhi
08:57 - 10/12/2022

Câu 19: Đáp án là B

Vũ Nguyễn Tấn
11:12 - 15/05/2023

CÂu 19 là B mà]