Bài 17: Ước chung lớn nhất

  • 4051 lượt xem

  • 20 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Enma Ai
21:59 - 14/09/2023

ưcln(12;30)==30

Vân nguyenhatvan
12:46 - 01/11/2023

Câu A

khang nguyen
10:18 - 23/12/2023

6

khang nguyen
10:21 - 23/12/2023

ƯCLN(8, 9)=1;ƯCLN(8, 12, 15)=1; ƯCLN(24, 16, 8)=4

Nhu Nguyen
19:29 - 02/01/2024

ƯCLN(12,30)=6