Bài tập cuối chương 1 có đáp án

  • 1180 lượt xem

  • 11 câu hỏi


Câu 8:

Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc 5 giờ chiều là 35,6 oF lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 oF (theo: https:// www.accuweather.com).

Biết công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là: ToC=59.ToF32

a) Hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu ở trên sang độ C.

b) Tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giời tối (theo đơn vị độ C).

Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận