Bài tập tự luận Toán 6 Bài 7 (có đáp án): Phép cộng phân số

  • 802 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy một mình thì vòi A chảy 5 giờ mới đầy bể, vòi B chảy 4 giờ mới đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì trong một giờ đã được nửa bể chưa?

Xem đáp án »

Trong 1 giờ vòi A chảy được 15 bể, vòi B chảy được 14 bể.

Trong một giờ cả hai vòi chảy được 15+14=920 (bể).

Ta có  920<1020=12

Vậy cả hai vòi chảy trong một giờ chưa được nửa bể nước.


Câu 7:

Có hai xe ô tô: xe I chạy từ A đến B hết 3 giờ, xe II chạy từ B đến A hết 2 giờ. Xe II khởi hành sau xe I là 1 giờ. Hỏi sau khi xe II chạy được 1 giờ thi hai xe đã gặp nhau chưa?

Xem đáp án »

Khi xe II chạy được 1 giờ thì xe I đã chạy được 2 giờ.

Trong 2 giờ xe I chạy được 23 quãng đường AB.

Trong 1 giờ xe II chạy được 12 quãng đường AB.

Tổng quãng đường hai xe đã chạy là: 23+12=76>1 (quãng đường AB).

Vậy hai xe đã gặp nhau.


Câu 17:

Có một công việc, người thứ nhất làm một mình trong 4 giờ sẽ xong, người thứ hai làm một mình trong 3 giờ sẽ xong. Chứng tỏ rằng nếu hai người cùng làm trong 1 giờ sẽ xong quá nửa công việc.

Xem đáp án »

Trong một giờ, người thứ nhất làm được 14 công việc, người thứ hai làm được 13 công việc.

Suy ra, trong một giờ hai người cùng làm thì làm được 14+13=712>612=112 (công việc).

Vậy nếu hai người cùng làm trong một giờ thì xong quá nửa công việc.


Câu 19:

Cho phân số P=3.n+56.n với n,n0. Tìm giá trị của n để phân số P có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

Xem đáp án »

P=3.n+56.n=3.n6.n+56.n=12+56.n

P có giá trị lớn nhất khi và chỉ khi phân số 56.n có giá trị lớn nhất.

Nhận xét: Phân số này có tử số là một số dương không đổi.

Vậy phân số này có giá trị lớn nhất khi và chỉ khi n là số nguyên dương nhỏ nhất, khác 0, tức n = 1.

Khi đó P có giá trị lớn nhất bằng 83 hay 43.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận